Kate Hudson JASON MERRITT AFP

Kate Hudson usa Versace